12/24(Day8)

05:30 貝瑞克 125c.c/15mins

09:30 貝瑞克 120c.c/15mins

13:30 貝瑞克 115c.c/20mins

17:30 貝瑞克 130c.c/15mins

22:30 貝瑞克 150c.c/15mins

擠乳按摩硬塊、用手排空之後再擠!

total:640c.c

 45071_3546561481480_950904437_n  

12/25(Day9)

06:00 貝瑞克 175c.c/25mins

09:30 貝瑞克 150c.c/25mins

13:00 貝瑞克 115c.c/20mins

16:00 貝瑞克 100c.c/15mins

19:30 貝瑞克 135c.c/15mins

23:00 貝瑞克 110c.c/30mins

擠乳增加為6次

 total:785c.c

 801_3562867489120_2109774149_n  

12/26(Day10)

05:30 貝瑞克 180c.c/25mins(第一包凍奶)

09:00 貝瑞克 140c.c/25mins

13:00 貝瑞克 120c.c/20mins

16:00 貝瑞克 110c.c/20mins

19:30 貝瑞克 120c.c/20mins

23:00 貝瑞克 135c.c/20mins

採用凱莉的晃奶法,甩掉石頭奶

 total:805c.c

 


12/27(Day11)
05:45 貝瑞克 200c.c/30mins(第二包凍奶)
09:15 貝瑞克 120c.c/20mins
13:00 貝瑞克 130c.c/15mins
16:00 貝瑞克 110c.c/15mins
19:30 貝瑞克 120c.c/15mins(第三包凍奶)
23:00 貝瑞克+Avent 130c.c/25mins

最後一餐一邊用Avent手動,另一邊用電動,

Avent擠得比較深,比較乾淨,但乳頭也會比較痛!

 total:810c.c

 

12/28(Day12)
05:30 Avent手動 200c.c/40mins(第四包凍奶)

(喝了崇德發的黑麥汁)
09:30 貝瑞克+Avent 140c.c/30mins
13:30 貝瑞克+Avent 130c.c/20mins
17:00 貝瑞克+Avent 150c.c/20mins(第五包凍奶)
21:00 貝瑞克+Avent 140c.c/20mins
24:00 貝瑞克+Avent 120c.c/15mins

小諾這幾天喝奶很穩定了,90西西都可以乾瓶了~

total:880c.c

 

 

12/29(Day13)
05:30 貝瑞克 200c.c/30mins(第六包凍奶)

(喝了崇德發的黑麥汁)
09:15 貝瑞克 150c.c/30mins
13:00 貝瑞克 130c.c/15mins

(林秋香芝麻糊)
16:00 貝瑞克 110c.c/15mins
20:00 貝瑞克 130c.c/25mins
23:30 貝瑞克 130c.c/20mins

total:850c.c

 540890_3569805822574_1921253588_n  

 

12/30(Day14)
06:30 貝瑞克 210c.c/30mins(第七包凍奶)
09:30 貝瑞克 140c.c/30mins
13:00 貝瑞克 140c.c/20mins
16:45 貝瑞克 150c.c/30mins
19:45 貝瑞克 95c.c/20mins
23:15 貝瑞克 140c.c/30mins

total:875c.c

 

小諾本週喝奶量為80-90c.c

文章標籤

創作者介紹
創作者 小米 的頭像
小米

未來進行式

小米 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()